Konferencija Kibernetička sigurnost 2019  (CSC 2019)

 

Konferencija posvećena kibernetičkoj sigurnosti (CSC, Cyber Security Conference 2019) održava se u Osijeku po treći puta, 16. i 17. listopada 2019. Program konferencije pokriva zanimljive i aktualne teme iz područja kibernetičke sigurnosti, uključujući regulatorni okvir kibernetičke sigurnosti, problematiku sigurnosti u industrijskim i tehnološkim sustavima kao i sigurnost informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Teme predavanja, okruglih stolova i rasprava bit će i brojni otvoreni izazovi u području kibernetičke sigurnosti. Ovakav program namijenjen je predstavnicima poduzeća, ljudima iz industrije, komunalnih tvrtki i članovima upravljačkih tijela koji donose ključne poslovne odluke u organizacijama iz prerađivačke industrije, trgovine, turizma, poljoprivrede, ali i u svim drugim sektorima – svima zainteresiranima za opstanak i rast na jedinstvenom digitalnom tržištu EU. Saznanja koja će gospodarstvenici dobiti na ovoj konferenciji mogu promijeniti njihovu poslovnu budućnost.

 

Organizatori konferencije su FERIT (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek), Atos Convergence Creators, ATO Inženjering, Siemens, Končar KET i Osijek Software City.

 

LOKACIJA KONFERENCIJE

 

Kibernetička sigurnost (hrvatski izraz za CyberSecurity koji koristi Vijeće za nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske) strateško je područje za koje je definirana Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj pod tim nazivom (NN108/15) sukladno odgovarajućoj strategiji Eurpske Unije (Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure Cyberspace, Brussels, 7.2.2013, JOIN(2013)1) te posljedično tome i Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti.

 

Naposljetku, u srpnju 2018. godine usvojen je i Zakon o  kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga čiji je cilj osigurati provedbu mjera za postizanje visoke zajedničke razine kibernetičke sigurnosti u davanju usluga koje su od posebne važnosti za odvijanje ključnih društvenih i gospodarskih aktivnosti, uključujući funkcioniranje digitalnog tržišta.

 

Kibernetička sigurnost  obuhvaća aktivnosti i mjere kojima se postiže povjerljivost, cjelovitost i dostupnost podataka i sustava u kibernetičkom prostoru, odnosno prostoru unutar kojeg se odvija komunikacija između informacijskih sustava. U kontekstu ove Strategije obuhvaća Internet i sve sustave povezane na njega.