POKROVITELJI

ZLATNI POKROVITELJI

AKD

Agencija za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (dalje u tekstu: AKD) je tvrtka od posebnog interesa Republike Hrvatske, upisana u evidenciju nadležnog ministarstva kao davatelj usluga certificiranja koja obavlja usluge izdavanja kvalificiranih certifikata, te pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova izdavanja kvalificiranih certifikata građanima RH na elektroničkoj osobnoj iskaznici.  AKD proizvodi osobne iskaznice, putovnice, vize, vozačke i druge zaštićene tiskovine, razvija napredna IT rješenja u području identiteta i sigurnost, te pruža usluge bankarskom sektoru. Društvo je u 100 %-tnom vlasništvu Republike Hrvatske.


FINA

Financijska agencija je vodeća hrvatska tvrtka na području pružanja financijskih i elektroničkih usluga. Nacionalna pokrivenost, informatički sustav prokušan na najzahtjevnijim poslovima od nacionalne važnosti te profesionalnost stručnih timova omogućuju pripremu i provedbu različitih projekata, od jednostavnih financijskih transakcija do najsofisticiranijih poslova u elektroničkom poslovanju.


SIEMENS

Siemens Hrvatska vodeći je isporučitelj proizvoda, rješenja i usluga za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije, za industrijsku automatizaciju i pogonsku tehniku. Tvrtka također nudi specifična rješenja za industriju nafte i plina, a predvodnik je i u sustavima za radiološku i laboratorijsku dijagnostiku. Težište poslovanja sve je više na uslugama poput montaže, puštanja u pogon i održavanja u već spomenutim područjima, što doprinosi dugoročnom održivom uspjehu tvrtke i partnerstvu s domaćim gospodarstvom. Siemens Hrvatska dio je globalnog koncerna Siemens i slijedi korporativnu strategiju Vision 2020 koja polazi od dominantnih trendova na tržištima diljem svijeta – digitalizacije, globalizacije, urbanizacije, demografskih i klimatskih promjena, zatim konkurentskog okruženja te potreba kupaca, partnera i društava. U skladu s tim Siemens  je dugoročno strateški usmjeren na područja elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije.


SREBRNI POKROVITELJI

SIEMENS ENERGY

At Siemens Energy, our mission is to empower our customers to meet the growing global demand for energy while transitioning to a more sustainable world. How? Our innovative technologies, extensive energy experience and an ambitious strategy to decarbonize global energy systems are all central to our efforts to be the partner and driver of the energy transition. And our top focus areas in ESG, innovation and transformation share how we’re making the future of tomorrow different today, for both our partners—and our people.


OIV – Digitalni signali i mreže

OIV – Digitalni signali i mreže je glavni pružatelj nacionalne strateške komunikacijske infrastrukture koja korisnicima nudi pouzdane digitalne mreže i platforme za odašiljanje i prijenos signala, distribuciju sadržaja te prijenos podataka kroz svjetlovodnu internetsku mrežu za mission-critical usluge.


BRONČANI POKROVITELJI

SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric pruža energetska i automatizirana digitalna rješenja za učinkovitost i održivost. Kombinira vodeće energetske tehnologije, automatizaciju u stvarnom vremenu, softver i usluge u integrirana rješenja za kućanstva, zgrade, podatkovne centre, infrastrukturu i industriju. Procese i energiju čine sigurnima, pouzdanima, učinkovitima i održivima, otvorenima i povezanima.


MEDIJSKI POKROVITELJI