PROGRAM

PRVI DAN (četvrtak, 14. listopada 2021.) (Hotel Osijek)

Poslovni dio konferencije
09:30 – 10:00 Registracija sudionika
10:00 – 10:30 Svečano otvorenje Pozdravne riječi organizatora i uzvanika
10:30 – 11:15 Kibernetička sigurnost u digitalnoj transformaciji Bernard GRŠIĆ, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva
11:15 – 11:45PiXi – platforma za razmjenu informacija o incidentima i prijetnjama Vlatka JAJETIĆ, CARNET/Nacionalni CERT
11:45 – 12:15 Pauza za kavu i osvježenje
12:15 – 12:45Izazovi regulacije kibernetičke sigurnosti u oblaku Kristina LEKO KUŠTRAK, AKD
12:45 – 13:15 Sigurnost u mrežama pružatelja usluga Alen VASIĆ, OIV
13:15 – 14:30 Okrugli stol ” Kibernetička sigurnost javne infrastrukture “Moderator:
Boris BAJTL, Atos
Sudionici:
• Krešimir GRGIĆ, FERIT
• Vlatka JAJETIĆ, CARNET/Nacionalni CERT
• Kruno JURLINA, ATO inženjering
• Kristina LEKO KUŠTRAK, AKD
• Nikola MUSA, FINA
• Krešimir ŠIPEK, ZSIS
• Mario VALČIĆ, Siemens
• Alen VASIĆ, OIV
14:30 – 15:30 Zajednički ručak

DRUGI DAN (petak, 15. listopada 2021.) (FERIT, Trpimirova 2B, 2-31)

Tehnički dio konferencije
09:00 – 09:30Aktualni pristup kibernetičkoj sigurnosti – Siemens Smart Infrastructure Mario VALČIĆ, Siemens
09:30 – 09:50 Utjecaj pandemije korona virusa na kibernetičku sigurnost u industrijiIgor FEHER, ATO inženjering
09:50 – 10:20 Cybersecurity – The Time To Protect Your Automation Assets Is Now Alessandro SIRO GALMUZZI, Schneider Electric
10:20 – 10:40 Kibernetička zaštita sustava upravljanja geografski dislociranih procesnih postrojenjaJosip DAMJANOVIĆ i Krešimir JOZIĆ, Siemens Energy
10:40 – 11:00 Pauza za kavu i osvježenje
11:00 – 11:30 Taktičko obogaćivanje podataka u sigurnosno operativnom centruFilip ŽAGAR, Diverto
11:30 – 12:00 Top Cyber Security Mistakes – An ethical hacker’s Testimonial Harald NANDKE, Atos
12:00 – 12:30 Otkrivanje ranjivih i kompromitiranih sjedišta webaMarin VUKOVIĆ, FER
12:30 – 13:00Digitalna transformacija Hrvatskih cesta – razvoj i zaštita sustava Vladimir BREBRIĆ, Dario BUBANJ i Boris SABO, Hrvatske Ceste
13:00 – 13:30Pauza za kavu i osvježenje
13:30 – 14:00Predstavljanje platforme PiXi za prikupljanje, analizu i
razmjenu podataka o računalno -sigurnosnim incidentima
Renato KAĆERA, CARNET/Nacionalni CERT
14:00 – 14:30Kriptografija u IoT okruženju – pogled u budućnostKrešimir GRGIĆ, FERIT
14:30 – 15:00TBASaša JUŠIĆ, Infigo
Edukacijski dio konferencije
(petak, 15. listopada 2021. – FERIT, Trpimirova 2B, 2-14)
09:00 – 09:45Plenarno predavanje – Sigurnosni
aspekti digitalnog djetinjstva
Tomislav RAMLJAK, CNZD
09:45 – 10:15Digitalna dobrobit i sigurnost djece na internetuLucija VEJMELKA, Pravni fakultet Zagreb
10:15 – 10:45Lozinke naše svagdašnjeTomislav JAKOPEC, Filozofski fakultet Osijek
10:45 – 11:15Pauza za kavu i osvježenje
11:15 – 11:45Najava istraživanja De ShameRoberta MATKOVIĆ, Filozofski fakultet u Puli
11:45 – 12:15Sigurnosne prijetnje kod korištenja chat aplikacijaZlatan MORIĆ, Visoko učilište Algebra
12:15 – 12:45Sigurnost nije nešto što ne znamo, sigurnost je nešto što ne radimoTino ŠOKIĆ, CNV-IBIS
12:45 – 13:15Fenomen cyber kriminaliteta – perspektiva MUP-a’Ivan PAKŠIĆ, MUP
13:15 – 13:45Pauza za kavu i osvježenje
13:45 – 15:00Panel diskusija – Sigurnosni izazovi i inovativna prevencija u školskom
okruženju’
Tomislav RAMLJAK, CNZD